MMM - Canal de denúncies

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

MANUFACTURA MODERNA METALES, S.A.

A08509937

c/ Miquel Torelló i Pagès, 25-27, Polígono Industrial El Pla

08750-MOLINS DE REI (Barcelona)

mmmdataprivacy@mmm.es

+34 936 80 31 60

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A MANUFACTURA MODERNA DE METALES, S.A. tractem les dades que lliurement ens faciliti, amb la finalitat de gestionar les denúncies rebudes a través del nostre Canal de Denúncies.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservessin durant el temps necessari per a la recerca dels fets, no podent sobrepassar el termini màxim de tres mes des de la seva introducció, transcorregut el qual hauran de ser suprimits del sistema de denúncia. No obstant això podran continuar sent conservats i tractats per l’òrgan al qual li correspongui, fora del sistema de denúncia mentre durin les accions i processos que sigui necessari realitzar per a donar curs a les denúncies rebudes.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment d’una obligació legal.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades podran ser comunicats a tercers quan resulti necessari per a la tramitació dels procediments judicials que, si és el cas, procedeixin.

No obstant això, en MANUFACTURA MODERNA DE METALES, S.A. comptarem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis que en cada cas hàgim pogut contractar i que, per a la prestació d’aquest servei, pot ser necessari que tinguin accés a les seves dades de caràcter personal, però que els tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d’un contracte de protecció de dades en les quals exigim, entre altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar les dades a la finalització del servei.

A MANUFACTURA MODERNA DE METALES, S.A. seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis amb la finalitat de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en MANUFACTURA MODERNA DE METALES, S.A. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

 

Així mateix, té:

 

  • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació
  • Dret a sol·licitar la seva supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.
  • Dret d’informació
  • Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades

 

Per a exercir els seus drets, dirigeixi un escrit adjuntant còpia del seu DNI a:

 

MANUFACTURA MODERNA DE METALES, S.A.

Exercici drets protecció de dades

c/ Miquel Torelló i Pagès, 25-27, Polígono Industrial El Pla

08750-MOLINS DE REI (Barcelona),

o bé remeti un email a: mmmdataprivacy@mmm.es

 

Així mateix, l’informem que pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per a obtenir informació addicional o per a presentar una reclamació, per exemple, si no has obtingut satisfacció en l’exercici dels teus drets.