Solucions

Solucions

La nostra gamma de reactors s’adequa a les necessitats específiques de cada projecte, amb una gamma per a baixos consums i una altra dirigida a aquells que necessiten volums més importants. La capacitat de generació d’hidrogen pot anar des de 1kW en la gamma inferior fins a diversos MW en la gamma superior aprofitant l’escalabilitat dels nostres productes.

Sèrie Medium Power M/L: Capacitat 150 kW i superiors

Mòduls escalables d’alta capacitat de generació d’hidrogen per a grans cosumidores.

La sèrie M està dirigida a aplicacions de Mobilitat, especialment en trens i camions FCEV on reemplaça als cilindres d’hidrogen d’alta pressió.

La sèrie L està enfocada a aplicacions estacionàries, on competeix amb els sistemes de generació d’hidrogen per hidròlisi aportant una solució amb baix cost d’inversió (Capex) i menors costos operatius (Opex).

En hidrogeneres (hydrogen recharge stations – HRS) i/o en estacions de recàrrega de vehicles elèctrics (combined charging stations – CCS) en els quals es requereixen altes capacitats de generació.

Sèrie Low Power S: Capacitat de 1-10 kW

Mòduls escalables de baixa capacitat adequats per a entorns crítics que requereixin subministrament elèctric estable durant períodes prolongats.

  • Antenes de comunicacions
  • Encreuament de ferrocarrils
  • Enllumenat de túnels
  • Senyalització de carreteres
  • Càmeres de seguretat

Algunes dels principals avantatges dels nostres reactors de metanol

Respectuosos amb el medi ambient

Redueix un 28% les emissions de CO₂ amb zero emissions de partícules contaminants en cas de metanol d’origen fòssil i en el cas d’usar metanol verd la seva operació aconsegueix la neutralitat en carboni.

Baix cost operatiu (Opex)

Sempre relacionat amb el cost d’adquisició del metanol, el cost sol ser inferior al de l’hidrogen industrial envasat i transportat i al cost del consum elèctric dels electrolitzadors.

Baixa inversió en capital (Capex)

Especialment si es compara amb les inversions necessàries per a implementar sistemes d’electrolitzadors.

Modulars

Simplement s’afegeixen unitats addicionals fins a adequar el subministrament a la demanda. Escalable des d’1 kW fins a diversos MW.

Fiables i de baix manteniment

De diseño robusto y sin piezas móviles que produzcan desgaste, las unidades están provistas de avanzados sistemas de control completamente automatizados que permiten además la monitorización en remoto.

Resistents a les vibracions

Especialment adequat per a aplicacions mòbils.

Llarga vida útil

Els consumibles (catalitzador i membrana de filtrat H2) tenen una vida útil d’aproximadament > 20.000 hores d’operació per a la membrana de filtrat i > 40.000 per al catalitzador.

Ràpida disponibilitat d' hidrogen

Des de la manera d’espera en calent, la sèrie M/L triga menys de 3 minuts a iniciar el subministrament.

MMM

Contactar amb l'equip de Energy Systems.

En cas de requerir una solució completa claus en mà que inclogui la generació elèctrica amb cel·les de combustible, el nostre departament d’enginyeria podrà aportar una proposta tècnica i econòmica que compleixi amb el plec de condicions del client.