Productes

Productes

La divisió MMM Fluids s'orienta principalment als tubs de conducció de fluids que s'incorporen a l'automòbil.

Per a usos de refrigeració, recirculació d’aire, buit, combustible i sistemes de fre tant en acer i acer inoxidable com en alumini i els seus aliatges.
Podem subministrar també tubs estructurals segons demandes específiques dels nostres clients.

Reprodueix vídeo

Conducció d'Aire

Condueixen l’aire pressuritzat des dels sistemes de compressió fins al col·lector d’admissió dins d’un rang de 40 a 60mm. de diàmetre.

Conducció d'Aigua

Lliuren o recullen els fluxos de refrigerant des dels subsistemes d’impulsió i els sistemes cooler. Poden tenir diferents tipus de connexió en funció del layout disponible o de la funcionalitat de la peça.

Conducció d'Oli

Usats per a l’alimentació i/o retorn d’oli del turbo tenen una alta resistència a la temperatura. Es consideren peces de seguretat amb conformats exigents a causa de les restriccions de layout en les zones del turbocompressor i es fabriquen mitjançant hidroformat per a proporcionar la màxima flexibilitat i el millor rendiment tècnic.

Aplicació EGR

Fabricats 100% en acers inoxidables seleccionats segons les temperatures d’ús, condueixen el gas del col·lector de fuita al col·lector d’admissió. Són de baix gruix (entorn dels 0,4 mm) i suporten temperatures de fins a 900 graus. Els dissenys corrugats per hidroformat permeten flexibilitat d’assemblatge, absorció de les dilatacions diferencials i alts nivells de fiabilitat.

Conducció de Sistemes Tèrmics

S’usen principalment en aplicacions d’intercanvi de calor (evaporadors, condensadors i tubs de calefacció) així com per a la recirculació d’altres fluids. Fabricats en diferents aliatges d’alumini.

Aplicació Insertos

Són tubs de petita longitud i alta precisió que substitueixen a les solucions mecanitzades en la connexió de maniguets de goma a blocs de càsting (culates, blocs motor, caixes del canvi, etc.). Fabricats en acer o diferents aliatges d’alumini.

Conducció de Combustible

Comprenen tant els tubs de baixa i mitja pressió amb atrompetats esfèrics i test de fugides amb heli així com els que recuperen i canalitzen les pèrdues de combustible dels injectors i del common rail fins al dipòsit. Es realitzen en acer inoxidable.