Metanol

Metanol

El metanol és un alcohol àmpliament usat en la indústria, és liquid a temperatura ambient i pot ser produït a partir de fonts renovables aconseguint la neutralitat en carboni.

Per què impulsem la transició apostant pel metanol?

El metanol pot generar-se principalment de 4 maneres:

Metanol gris

S’obté per síntesi a partir de gas natural.

Metanol blau

Derivat també del gas natural però es captura i emmagatzema el carboni generat durant la seva producció.

Metanol verd*

Obtingut a partir de la biomassa (restes ramaderes, agrícoles i forestals així com dels residus urbans (RSU).

e-Metanol*

Produït a partir del carboni capturat i energies renovables.

* Les dues últimes poden considerar-se neutres en carboni pel que no contribueixen a augmentar l’efecte d’hivernacle i el canvi climàtic.

Cicle del CO2 amb Metanol verd

En fabricar-se s’absorbeixen 69 g de CO₂ per Megajoule de Metanol

En consumir-se s’emeten 69 g de CO₂ per Megajoule de Metanol

Cicle del CO2 amb e-Metanol

En fabricar-se s’absorbeixen 69 g de CO₂ per Megajoule de Metanol

En consumir-se s’emeten 69 g de CO₂ per Megajoule de Metanol