Responsabilitat Social Corporativa

Responsabilitat Social Corporativa

Transició a l'Energia
Verda & Carbon Neutral

Com a part del nostre compromís amb el medi ambient estem alineats amb tots els principis de protecció mediambiental. En aquest sentit, algunes de les nostres principals àrees d’actuació són: la priorització de l’ús eficient dels recursos, la utilització de materials més respectuosos amb el medi ambient, la reducció del scrap, el reciclatge de residus i la reducció de les emissions que contribueixen al Canvi Climàtic.

El nostre compromís amb la Qualitat i la Protecció del Medi Ambient compleix amb els més alts estàndards i el nostre sistema de gestió en tots els nostres centres de treball està alineat amb IATF 16949, ISO 9001 i ISO 14001.

Els nostres esforços per un futur responsable

Tenim per davant un repte important que ha estat reflectit en els nostres plans de creixement i globalització. Per a guiar i pautar aquest procés hem establert uns valors socials, laborals i mediambientals que conformen les bases de les polítiques del grup.

Aquí assentem els fonaments del creixement sostenible de l’empresa, basats en el respecte per tots els grups d’interès, el reconeixement dels drets humans, la qualitat i professionalitat del nostre servei i els nostres productes i la preservació del medi ambient.

Per a nosaltres és fonamental fomentar aquests valors en la pràctica diària de tots els professionals del grup i que tots es regeixin per aquest Codi. No sols és important el que fem sinó també com ho fem.

Persones

  • Garantim un ambient de treball respectuós
  • Apostem pel creixement professional
  • Impulsem la formació constant d’equips

Medi Ambient

  • Estem compromesos amb la protecció del medi ambient
  • Apliquem criteris de sostenibilitat en l’elecció de proveïdors
  • Busquem l’eficàcia i optimització de recursos en gestió

Creixement

  • Impulsem el creixement econòmic de l’entorn
  • Promoure les millors pràctiques i tecnologies disponibles

Seguim compromesos amb la consecució dels objectius de sostenibilitat marcats en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.