MMM - Contactes

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: MANUFACTURA MODERNA METALES, S.A.

CIF: A08509937

Direcció: c/ Miquel Torelló i Pagès, 25-27, Polígono Industrial El Pla, 08750 Molins de Rei (Barcelona)

Telèfon: +34 936 80 31 60

Correu electrònic: mmmdataprivacy@mmm.es

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Finalitat 1: Mantenir la nostra agenda de contactes,

 

a) Com a persona de contacte per a mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització en la qual vostè presta els seus serveis.

b) Com a interessat que s’ha posat en contacte amb nosaltres consultant-nos o sol·licitant-nos alguna informació, per a poder atendre-li.

c) Com a persona de contacte per a mantenir relacions directament.

 

Finalitat 2: L’enviament de comunicacions comercials, inclòs per correu electrònic i altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, sobre els nostres productes i serveis, així com informació sobre esdeveniments i esdeveniments, en el cas que se li hagués sol·licitat la seva autorització i ens l’hagués concedit.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran en la finalitat 1:

a) En cas de tractar-se d’una persona de contacte per a mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització en la qual vostè presta els seus serveis, es conservaran mentre es mantingui la nostra relació amb aquesta entitat jurídica o organització, i fora de perill els terminis legals per les responsabilitats legals que poguessin derivar-se de la relació amb l’entitat jurídica o organització.

b) En cas d’interessat posat en contacte amb nosaltres, fins a 6 mesos després d’atendre el seu requeriment, per si es produïssin per la seva part comunicacions posteriors en referència a aquesta consulta o requeriment d’informació.

c) En cas de persona de contacte per a mantenir relacions directament, es conservaran en tant es mantingui la relació i fora de perill els terminis legals de conservació.

En la finalitat 2 d’enviament de comunicacions comercials, conservarem les seves dades en tant no ens manifesti la seva oposició a continuar rebent les nostres comunicacions.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L’empresa NO prendrà decisions automatitzades.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades en la finalitat 1 de manteniment d’agenda de contactes és:

a) En cas de tractar-se d’una persona de contacte per a mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització en la qual vostè presta els seus serveis, és la satisfacció de l’interès legítim del responsable, d’acord amb el que s’estableix en l’art. 6.1.f del RGPD.

b) En cas d’interessat posat en contacte amb nosaltres, la base legal és l’obtenció del seu consentiment.

c) En cas de persona de contacte per a mantenir relacions directament, és la satisfacció de l’interès legítim del responsable, d’acord amb el que s’estableix en l’art. 6.1.f del RGPD.

En la finalitat 2 d’enviament de comunicacions comercials, la base legal per al tractament de les seves dades és l’obtenció del seu consentiment.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

En cas de persones de contacte d’entitats jurídiques amb els qui mantinguem una relació *negocial les seves dades podran ser comunicats, fins i tot les de fora del *EEE, quan sigui necessari per l’execució del contracte que vinculi les nostres companyies, a altres empreses del nostre grup per a la correcta coordinació, organització, gestió, logística i control en la prestació dels nostres Serveis.

En qualsevol altre cas, no es comunicaran les seves dades a tercers.

En MANUFACTURA MODERNA DE METALES S.A. comptarem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis que en cada cas hàgim pogut contractar i que, per a la prestació d’aquest servei, pot ser necessari que tinguin accés a les seves dades de caràcter personal, però que els tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d’un contracte de protecció de dades en les quals exigim, entre altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar les dades a la finalització del servei.

En MANUFACTURA MODERNA DE METALES S.A. seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis amb la finalitat de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en MANUFACTURA MODERNA DE METALES S.A. estem tractant dades personals que el concerneixin o no.

 

Així mateix, té:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació
  • Dret a sol·licitar la seva supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.
  • Dret d’informació
  • Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades

 

Per a exercir els seus drets, dirigeixi un escrit adjuntant còpia del seu DNI a:

 

MANUFACTURA MODERNA DE METALES S.A.

Exercici drets protecció de dades

C/Miquel Torelló i *Pagès núm. 25 (P.I. El Pla)

08750 – Molins de Rei – BARCELONA

, o bé remeti un correu electrònic a: mmmdataprivacy@mmm.es

Així mateix, l’informem que pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per a obtenir informació addicional o per a presentar una reclamació, per exemple, si no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.