Avís Legal

1.- Informació legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), a continuació es detallen les dades identificatives del titular de la present web:

Raó: MANUFACTURA MODERNA DE METALLS, S. a.
NIF: A-08509937
Domicili: c/ Miquel Torello i Pages, 25, P.I. El Pla,
08750 – MOLINS DE REI (Barcelona)
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 3835, llibre 3181 secció 2da, foli 40, fulla 0445.

Utilitzi el formulari de contacte que trobarà en la web, per a posar-se en contacte amb nosaltres.

L’accés a aquesta pàgina és gratuït. La utilització la Web atribueix la condició d’usuari de la Web (d’ara endavant, el “Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei de la Web té una durada limitada al moment en el qual l’Usuari es trobi connectat a aquesta.

2.- Drets de Propietat intelectual i industrial

Tots els continguts d’aquesta Web,, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), són propietat intel·lectual de MANUFACTURA MODERNA DE METALLS, S.A. o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la Web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de MANUFACTURA MODERNA DE METALLS, S.A. o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés a la Web atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

3. Condicions d’ ús de la Web

A.- Sobre l´ús.

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte de la Web de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L’Usuari respondrà enfront de MANUFACTURA MODERNA DE METALLS, S.A. o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l’ús de la Web amb finalitats lesius de béns o interessos de MANUFACTURA MODERNA DE METALLS, S.A. o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de MANUFACTURA MODERNA DE METALLS, S.A. o de tercers.

B.- Sobre els Continguts

L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que en el seu cas poguessin ser aplicable de conformitat amb el que es disposa en l’apartat 1.

Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstenir-se de:

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per MANUFACTURA MODERNA DE METALLS, S.A. o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació en el seu cas.

Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a la disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.

Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants de la web.

4. Exclusió de responsabilitat

A.- Sobre la Informació

MANUFACTURA MODERNA DE METALLS, S. a. no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en la Web ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en la Web.

B.- Dels serveis.

L’accés a la Web no implica l’obligació per part de MANUFACTURA MODERNA DE METALLS, S. a. de controlar l’absència de virus o qualsevol un altre programa o sistema nociu. Corresponent a l’Usuari la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

MANUFACTURA MODERNA DE METALLS, S. a. no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei de la Web.

C.- De la disponibilitat de la Web.

L’accés a la Web requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat de les quals, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a MANUFACTURA MODERNA DE METALLS, S.A. . Per consegüent, els serveis proveïts a través de la Web poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles per als Usuaris.

MANUFACTURA MODERNA DE METALLS, S. a. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

5. Ús de cookies

Consulti la nostra Política de Cookies

6. Legislació aplicable.

El present Avís Legal i les seves conseqüències es regiran en tot cas per la legislació espanyola que estigui en vigor a cada moment i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.